راهکارهای مدیریتی دسترسی سطح بالا آرکون (PAM)

راهکارهای مدیریتی دسترسی سطح بالا (PAM)

امروزه چگونگی دسترسی به سیستم ها ، پایگاه های داده ، سرورها و برنامه های کاربردی از طریق حساب های کاربری با سطح دسترسی بالا در کنار مدیریت رمز عبور این حساب های کاربری حیاتی ، به یکی از مهم ترین چالش های در دنیا فناوری اطلاعات بدل شده است چرا که انعطاف پذیری در دسترسی همراه با حل سریع مسائل امنیتی بیشترین اهمیت را برای کسب و کارها دارد.