ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE

ESET Dynamic Threat Defense

 

لایه دیگری از امنیت را برای محصولات ESET مانند Mail Security و محصولات Endpoint با استفاده از یک فناوری مبتنی بر ابر برای کشف نوع جدیدی از تهدیدات ، فراهم می کند. اثبات امنیت IT شرکت شما با:

محافظت چند لایه
در ESET Dynamic Threat Defence  پس از ارسال پرونده ، از ۳ مدل مختلف یادگیری ماشین استفاده می کند. پس از این فرآیند ، نمونه از طریق یک جعبه ماسه ای کامل اجرا می شود که رفتار کاربر را برای فریب تکنیک های ضد فرار شبیه سازی می کند.

دید کامل
هر نمونه تجزیه و تحلیل شده توسط ESET Dynamic Threat Defense در بخش “پرونده های ارسال شده” از مرکز مدیریت امنیت ESET ذکر شده است ، همچنین شفافیت کلیه داده های ارسال شده به سیستم حفاظت از بدافزار ابری ESET LiveGrid® را فراهم می کند.

سرعت بی نظیر
هر دقیقه حساب می شود. به همین دلیل است که ESET Dynamic Threat Defense برای تجزیه و تحلیل اکثر نمونه ها در کمتر از ۵ دقیقه طراحی شده است. اگر نمونه ها قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ، فقط چند ثانیه طول می کشد تا تمام دستگاههای سازمان شما محافظت شوند.