FortiNet Firewall

FortiGate

ارائه بهترین روش های محافظتی صنعتی در مقابل تهدیدات و افزایش کارایی با کاهش پیچیدگی

مهاجمان سایبری همچنان در حال کشف روش هایی برای خودکارسازی و بالا بردن سطح حملات خود به سازمان ها، تهدید زیرساخت Cloud و انتقالات حیاتی دیجیتالی به منظور تحت تاثیر قرار دادن روندکاری کسب و کارها می باشند.

Firewallهای next-generation (NGFWs)،  Fortinet که برنده جایزه بین المللی نیز می باشند، کارایی بالا، امنیت معتبر چند لایه و دید بسیار کلی برای محافظتی در سطح کل شبکه enterprise  را فراهم می آورند. پردازنده های این firewallها که هدف آنها فراهم آوردن امنیت می باشد (SPUs) ارائه دهنده بهروری بسیار بالا با قابلیت توسعه به مرور زمان و تاخیر بسیار کم در توانایی های امنیتی پیشرفته می باشد. در آزمایشگاه های FortiGuard برای ایجاد محافظتی همه جانبه در مقابل حملات سایبری پیشرفته و تهدیدات هوشمند همچنان به روزرسانی هایی برای سرویسهای امنیتی Fortinet ارائه داده می شود به همین دلیل تهدیدات به طور خودکار کاهش می یابند.

در FortiGuard NGFW پیچیدگی کاهش یافته است و قیمت کلی تمام شده به همراه پشتیبانی کامل پیاده سازی در لبه شبکه  (network edge)، مراکز داده، بخش های داخلی و شعبات توزیع شده بسیار کاهش یافته است.

Firewallهای Next-Generation، FortiGate

دیدگاه چند لایه امنیتی برای ارائه محافظتی همه جانبه در مقابل تهدیدات پیشرفته و جلوگیری از هر تمامی نقاط آسیب پذیر موجود در شبکه.

تکنولوژی خلاق پردازنده های امنیتی برای برخورداری از بهره وری بالا در سرویس های امنیتی لایه کاربردی (NGFW و SSL inspection و threat protection)

موتور SSL inspection بسیار سریع به منظور کمک به محافظت در مقابل بد افزارهای مخفی در ترافیک های رمزنگاری شده

اعتبار مستقل third-party که نشان دهنده اثربخشی بسیار بالا و نرخ بالای بهره وری می باشد.

مدیریت متمرکز یا اصطلاحاً Single pane of glass که موجب سهولت عملیات توسعه و پیاده سازی در شبکه شده و اختصاص سیاست های امنیتی با کنترل همه جانبه و قابلیت دید سراسری در شبکه را امکان پذیر می کند.