آدرس:
 
تهران، پاسداران، خیابان دولت، نرسیده به بلوار کاوه، پلاک ۳۱۸، ساختمان الماس دولت، طبقه ۷، واحد ۲۷
 
تلفن:
(+۹۸-۲۱) ۲۲۷۶۶۰۱۴-۱۵ 
 
سایر خطوط :
۲۲۵۴۳۷۱۸ – ۲۲۷۶۱۳۶۱
 
شماره فکس :
   ۲۲۵۶۸۸۹۱(۹۸-۲۱+)
 
پیام کوتاه :
(+۹۸-۹۱۲) ۸۱۴۷۳۹۴
کد پستی :
۱۹۴۳۶۸۳۶۳۸
 
ایمیل :
info@bornanetwork.co